TANIA PHAM

TANIA PHAM

of Counsel

+1 714-555-2222
tania@dpatlaw.com

Tania Thuy-Thanh Pham ( of counsel Do Phu & Anh Tuan, PLC)

Tania is a managing partner of Law Offices of Tania T Pham, a boutique immigration law firm that exclusively practice family and business immigration law.  She has passionately represented immigrants in immigration courts throughout the United States.   She has handled complicated cases with U.S. Citizenship & Immigration Services, Board of Immigration Appeals, and the Ninth Circuit Court of Appeals.  Although the 9th circuit ruled against her client, Mairena v. Barr, 15-72833 (9th Cir. 2019) was published as a precedential decision.

In recently years, Tania has been busy reopening deportation orders to prevent deportation of many long-term residents.

Tania Pham is a graduate of University of San Diego, School of Law.

VP Luật sư Tania Thuy Thanh Pham ( phụ trách về chống trục xuất)

Là một luật sư tận tụy với nghề nghiệp và thụ lý  về di trú, chống trục xuất liên quan tới hình sự. Luật Tania Thủy đã thụ lý nhiều hồ trước tòa kháng án liên bang địa hạt 9, tòa di trú, tòa kháng án di trú. Hồ sơ Mairena v. Barr, 15-72833 (9th Cir. 2019) đảm trách bởi luật sư Tania là hồ được dùng như một tiền lệ.

Trong nhiều năm qua, LS Tania Thủy đã thụ lý thành công nhiều hồ của những người bị trục xuất mặc dù đã lớn lên và ở Hoa Kỳ từ nhỏ.

LS Tania Pham ra trường UC San Diego và hiên có văn phòng tại Orange County cùng với Tỗ hợp LS. Đỗ Phủ & Anh Tuấn.